Ng

Nagrody

2 miejsce

6 000 pln

1 miejsce

10 000 pln

3 miejsce

4 500 pln

Zadanie dodatkowe Od Partnera Mistrzostw
- PKP Intercity

1 miejsce

Roczna złota karta imienna
na pociągi PKP Intercity (1 klasa)
o wartości 15 800 PLN

2 miejsce

Półroczna srebrna karta imienna
na pociągi PKP Intercity (1 klasa)
o wartości 8 400 PLN

3 miejsce

Trzymiesięczna niebieska karta imienna
na pociągi PKP Intercity (1 klasa)
o wartości 4 500 PLN

Szczegóły