Skip to content

Nagrody

Nagrody


  Wybierz z listy województwo 1. Wyboru  Wybierz z listy województwo 2. Wyboru


  czytaj więcej czytaj mniej

  Zgoda jest dobrowolna i może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres naszego inspektora ochrony danych (dpo@pot.gov.pl) spod adresu, którego zgoda dotyczy. Brak zgody na przetwarzanie danych uniemożliwia rejestrację zgłoszenia i w związku z powyższym wyklucza w z udziału w konkursie. Zapewniamy, że dane osobowe podane w procesie rejestracji zgłoszenia są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO). Poniżej wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych w związku z udziałem w konkursie
  1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z przeprowadzeniem konkursu Turystyczne Mistrzostwa Blogerów jest Polska Organizacja Turystyczna z siedzibą w Warszawie, ul. Młynarska 42, NIP: 525 21 50 196 (dalej: Administrator lub POT).
  2. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez POT można kontaktować się z wyznaczonym inspektorem ochrony danych:
  • mailowo: dpo@pot.gov.pl lub
  • listownie na adres korespondencyjny administratora Polska Organizacja Turystyczna, ul. Młynarska 42, XIX piętro, 00-613 Warszawa.
  3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust 1 lit. a) RODO w okresie trwania konkursu od 19 czerwca 2018 r. do 19 październik 2018 w celu przeprowadzenia kolejnych etapów konkursu od rejestracji zgłoszenia konkursowego poprzez etap wyłonienia zwycięzców i dalej etap przyznania, wydania i odbioru nagród.
  4. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
  5. Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu wyłonienia zwycięzcy i wydania nagród lub przedawnienia roszczeń mogących wynikać z postępowania reklamacyjnego.
  6. Informujemy również, że podane nam przez Państwa dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.
  7. Jako administrator Państwa danych, zapewniamy Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania , którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  8. Informujemy także, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.
  *Pole obowiązkowe
  Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami przetwarzania Twoich danych osobowych.