Skip to content

KLAUZULA INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. KONKURSU

„VI TURYSTYCZNE MISTRZOSTWA VLOGERÓW”

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z przeprowadzeniem konkursu VI Turystyczne Mistrzostwa Vlogerów jest Polska Organizacja Turystyczna z siedzibą w Warszawie, ul. Młynarska 42, NIP: 525 21 50 196 (dalej: Administrator lub POT).

2. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez POT można kontaktować się z wyznaczonym inspektorem ochrony danych:
• mailowo: dpo@pot.gov.pl lub
• listownie na adres korespondencyjny administratora Polska Organizacja Turystyczna, ul. Młynarska 42, 01-171 Warszawa.

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust 1 lit. a) RODO w okresie trwania konkursu (od 4 maja 2023 r. do 30 czerwca 2023 r.) w celu przeprowadzenia kolejnych etapów konkursu od rejestracji zgłoszenia konkursowego poprzez etap wyłonienia zwycięzców i dalej etap przyznania, wydania i odbioru nagród.

4. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

5. Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu wyłonienia zwycięzcy i wydania nagród lub przedawnienia roszczeń mogących wynikać z postępowania reklamacyjnego.

6. Informujemy również, że podane nam przez Państwa dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.

7. Jako administrator Państwa danych, zapewniamy Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Informujemy także, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.